Farma roku 2011 - 3. místo

  • rok 2007 - 5. místo
  • rok 2011 - 3. místo

Farma Václava Smolíka, 3. místo

Ekologická farma v krásném prostředí CHKO Třeboňsko je zaměřená především na agroturistiku, chov masného skotu a provozování dostihové stáje. Rodina pana Smolíka má k dispozici více než 200 hektarů půdy, které slouží výhradně pro výrobu krmiv a jako pastvina pro sedmdesátihlavé stádo skotu plemene Aberdeen Angus a několik desítek ovcí. Maso lze přímo na farmě koupit v rámci prodeje ze dvora nebo ochutnat v místní restauraci.

Farmu Václava Smolíka měla už hodnotící komise možnost navštívit v předchozích ročnících soutěže o Farmu roku. Smolíkovi od té doby na statku v Branné nedaleko Třeboně zavedli několik novinek. Většina z nich se týká především racionálního využívání energií. Podařilo se získat dotaci z Programu rozvoje venkova na nákup briketovacího lisu. Palivo, jímž se následně vytápí budovy penzionu a restaurace, se vyrábí z přebytečné slámy a nekvalitního sena, občas se zužitkují také přebytky pilin, starého papíru atd. Dalším krokem k ušetření životního prostředí je také vybudování tepelného čerpadla, které využívá teplo získané navážkou chlévské mrvy a její fermentace. Daří se tak smysluplně využít všechny odpadní produkty farmy. Kromě toho je nově využívána i solární energie k ohřevu vody pro penzion.

Václav Smolík se také v posledním roce navrátil ke svým kořenům a založil v Branné malou dostihovou stáj, kde je nyní ustájeno asi deset kvalitních dostihových koní. Ti jsou v tréninku přímo u majitele farmy, někdejšího dostihového jezdce. Kromě toho je na farmě také několik koní pro hosty penzionu, kteří si chtějí jízdu na koni jen tak vyzkoušet.

„Ačkoli jsem byl profesí dostihový jezdec, lákalo mne podnikání v zemědělství. Když se pak po revoluci naskytla příležitost, odkoupil jsem polorozpadlý areál bývalého státního statku. Byla to tedy velká změna, ale po obrovském úsilí celé naší rodiny dnes fungujeme po všech stránkách velmi dobře a mám radost, že farma má své schopné a pracovité pokračovatele.“ Rekapituluje velmi stručně uplynulých bezmála dvacet let Václav Smolík.

Hlavní činností farmy, o niž se stará především zeť pana Smolíka Pavel Přenosil, zůstává pastevní chov masného skotu plemene Aberdeen Angus, chov ovcí a obhospodařování více než 200 hektarů travních porostů. Jelikož část území je v CHKO, hospodaří rodina už osmým rokem v režimu ekologického zemědělství. Přímo na farmě si můžete koupit hovězí biomaso, nebo si maso z místního chovu nechat připravit v místní restauraci. Její provoz společně s penzionem mají na starosti manželka a tři dcery pana Smolíka.

Pavel Přenosil k tomu dodává: „Agroturistický areál je již dlouhodobě díky své poloze přímo na vytížené cyklostezce z Třeboně v sezóně neustále plný. V okolí statku je i mnoho rybníků, lesů a přírodních zajímavostí, navíc v Třeboni jsou lázně. Podle mého názoru je agroturistika provozovaná na farmách velmi zajímavá, ať už je její zaměření jakékoli. Turisté oceňují, pokud se mohou během své cesty něco nového dovědět a na vlastní kůži si vyzkoušet, co jinak v každodenním životě nezažijí.  A jestliže je mezi veřejností tento zájem, je prostě potřeba této příležitost využít. Nebojím se také přiznat, že i určitá propagace místa prostřednictvím našich výborných umístění v uplynulých ročnících Farmy roku měla svůj pozitivní vliv. Myslíme si také, že jen neustálou snahou o další vylepšení se nám podařilo již potřetí uspět v této celostátní prestižní soutěži.“

Rodina má i tentokrát mnoho plánů do budoucna, mezi ty nejbližší patří rekonstrukce stáje v nedaleké obci Majdalena, kde bude zázemí pro chov skotu. Kromě toho samozřejmě chtějí Smolíkovi neustále zvelebovat a modernizovat farmu podle nejnovějších trendů v zemědělství.

zdroj: www.asz.cz

Nabízíme ubytování na Farmě Jižní Čechy

 

Kontakty

 

REZERVUJTE SI UBYTOVÁNÍ

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout