Přírodní rezervace Třeboňsko

Třeboňsko je rájem přírodních rezervací, v této oblasti jich najdete několik. Pro oblast jsou charakteristická rozsáhlá rašeliniště a veliké množství rybníků. Zde jsme pro Vás vypsali nejzajímavější části Třeboňska a okolí.

Veselsko

Borkovická blata

Borkovická blata jsou rozsáhlá rašeliniště 5 km jihozápadně od Soběslavi, nedaleko obce Borkovice. Počátek jejich vzniku se datuje do období koncem doby ledové (zhruba před 10 000 lety). Zajímavostí je 5,5 km dlouhá naučná stezka, po dřevěných chodníčcích (po celé délce trasy se nachází na 60 informačních tabulí). V polovině minulého století se zde začala intenzivně těžit rašelina. Těžba byla později zastavena a v roce 1980 byla část rašeliniště o výměře 54,5 ha prohlášena za chráněné území.

Dračice - přírodní rezervace

Od státní hranice s Rakouskem až po obec Klikov protéká řeka Dračice, její okolí chráněno jako přírodní rezervace. Říčka zde protéká úzkým skalnatým údolím, kde žijí populace vzácných a chráněných živočichů. Mezi ně patří např. vydra říční, vážka klínatka rohatá či mihule potoční. Rozloha rezervace je 8,12 ha, koryto řeky je zde ponecháno samovolnému vývoji.

Podél řeky pak vede turistická stezka, která nabízí krásná místa a zákoutí.

Jemčinská obora

Nachází se v CHKO Třeboňsko mezi Lomnicí nad Lužnicí, Stráží nad Nežárkou a Kardašovou Řečicí. Je to rozlehlá obora s výměrou 2 353 ha, která slouží k chovu jelení zvěře. Obora byla založena v 18. století, a na jejím okraji byl vystavěn dvůr Jemčina (dnes lovecký zámeček Jemčina). Dříve se zde pořádale velké hony.

Slepičí vršek

Spolu s písečným přesypem u Vlkova (u Veselí nad Lužnicí) jde o jedinou lokalitu v ČR s tzv. vátými písky. Písek zde v minulosti naplavila řeka Lužnice. Působením větru se z písku vytvořily útvary, charakteristické pro pouštní oblasti, tzv. duny. Ty se tu zdvihají do výšky až 4 m nad terén. Tato přírodní pamětihodnost o rozloze 1,8 ha se nalézá na mírném svahu kopce Potěšil (426 m n. m.), severně nad obcí Lužnice.

Vlkovský písečný přesyp

Unikátní přírodní památka jižních Čech. Písečná duna (cca 80 x 60 m), tzv. postglaciální přesyp. Výskyt vzácných suchomilných rostlin a vzácných druhů hmyzu.

Velký a Malý Tisý

Soustava jedenácti rybníků různé velikosti s celkovou plochou 706 ha, jedna z nejznámějších ornitologických rezervací v ČR. Díky členitým břehům a množství ostrůvků jsou rybníky vyhledávaným a oblíbeným hnízdištěm vodního ptactva. Rezervace, která je součástí CHKO Třeboňsko, se nalézá 1 km na jih od Lomnice nad Lužnicí. Největším z rybníků je Velký Tisý s rozlohou 317 ha.

Naučná stezka Veselské pískovny

Naučná stezka je dlouhá 7 km, 14 zastávkami v okolí pískoven mezi Veselím nad Lužnicí, Vlkovem a Horusicemi. Stezka také vede v blízkosti písečného přesypu u Vlkova, vzácné chráněné lokality s vátými písky, dunami a pískomilnou faunou a flórou.

Každoročně se zde konají sportovní akce:

  • Červenec – Veselská hodinovka – rekreační vytrvalostní plavecké závody
  • Srpen – Betonový muž a žena – rekreační triatlon – 500m plavání, 20 km jízda na kole, 7 km běh
  • Září – Vodácký triatlon EPPI – rekreační triatlon navazující na nejstarší triatlon na světě Eppie´s Great Race v Sacramentu v Kalifornii – 3 km běh, 12 km horské kolo, 2 km loď

Třeboňsko

Červené blato

Národní přírodní rezervace s naučnou stezkou, po dřevěných chodníčcích, dlouhá necelých 5 km. Najdete ji jižně od našeho penzionu Mlýnský Dvůr, ve směru na Nové Hrady.

Obdivovat zde můžete rostliny a stromy, na některých místech roste klikva bahenní a lze zde najít i některé vzácné druhy jako například rosnatka okrouhlolistá.

Nová řeka

Je důležitý umělý vodní kanál, spojující Lužnici s řekou Nežárkou. Byla vybudovaná na konci 16. stol. Jakubem Krčínem kvůli převádění povodňových průtoků z Lužnice a tím pádem i ochraně hráze rybníka Rožmberk před přetížením. V minulých letech chránila naše území při povodních a mírnila dopady velké vody.

Stará řeka - přírodní rezervace

Stará řeka je název původního toku Lužnice v okolí Třeboně. Koryto řeky obklopuje přírodní rezervace o rozloze 1 200 ha, největší v CHKO Třeboňsko. Začíná u jezu Pilař, kde se pod obcí Majdaléna ze Staré řeky odpojuje Nová řeka. Jde o umělý kanál, vybudovaný Jakubem Krčínem v letech 1584 až 1585. Rezervace končí před vtokem Staré řeky do rybníka Rožmberk nad Starou Hlínou.

Novořecké močály

Přírodní rezervace, rozkládající se na ploše 236 ha nedaleko vesničky Stříbřec. Tvoří ji soustava močálů v záplavovém území Nové řeky. Na močály jsou navázány mokřadní ekosystémy, chráněné kvůli vzácné vodní flóře. K ní patří zejména některé masožravé druhy rostlin. Oblast je zároveň významnou ornitologickou lokalitou.

Novohradské hory

Poměrně málo známé a nedotčené pohoří o rozloze 162 km² na jihu Čech při hranici s Rakouskem, cca 15 km od našeho penzionu Mlýnský Dvůr. Výšku 1000 m přesahuje 18 vrcholů, z nichž tři se nacházejí na českém území (nejvyšší z nich je Kamenec, 1072 m n. m.). Od r. 2000 je zde vyhlášen Přírodní park. Najdete zde Kraví horu s rozhlednou, na kterou vede zajímavá stezka.

Přírodní rezervace Ruda

Najdete ji na jihovýchodním okraji Horusického rybníka se na ploše 14,65 ha. Toto rašeliniště je bohaté na společenstva s množstvím vzácných druhů flóry, např. drobná orchidej hlízovec Loeselův či ostřice mokřadní. Rezervací byla oblast prohlášena v roce 1950.

Terčino údolí - Nové Hrady

Terčino údolí najdete nedaleko městečka Nové Hrady, 28 km od našeho penzionu Mlýnský Dvůr. Od penzionu se vydáte ve směru Branná. Byl založený šlechtickou rodinou Buquoyů, zřejmě roku 1756. V roce 1949 vyhlášený národní přírodní památkou (NPP). Současná rozloha parku je 138,3 ha.
Více informací >>

Českokrumlovsko

Kleť

Kleť je nejvyšší vrchol (1083 m n. m.) Blanského lesa. Na samém vrcholku najdete turistickou chatu s restaurací, televizní vysílač a nejstarší kamennou rozhlednu v Čechách z roku 1825. Za pěkného počasí výhled na panoráma Alp. Pod vrcholem astronomická observatoř světového významu (výzkum blízkozemních planetek). Z vrcholu Kleti si můžete sjet na koloběžkách až do centra Českého Krumlova.

Kontakty

 

REZERVUJTE SI UBYTOVÁNÍ

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout